Drukuj

Projekty EU

Przychodnia DDJ-MED realizuje Przedsięwzięcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia" („e-usługi POZ") dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 nr POIS.11.03.00-00-0074/22

Cele do osiągnięcia:
a)    integracja z systemem e-zdrowia,
b)    komunikacja z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności np. „system contact center", wirtualna centrala telefoniczna.
Szczegółowe wymagania określa Model referencyjny.

Korzyści dla personelu placówki POZ
• usprawnienie obsługi pacjenta poprzez informatyzację czynności związanych z rejestrowaniem danych o udzielonych świadczeniach,
• szybszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym.

Korzyści dla pacjenta:
• poprawa jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez placówki POZ,
• zwiększenie dostępu do dokumentacji medycznej (dokumentacja jest udostępniana bez dodatkowych opłat),
• zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności diagnostyki i leczenia (trafne i szybkie diagnozy),
• zmniejszenie do minimum czasu, który upływa od momentu dokonania diagnozy do momentu podjęcia leczenia.

Projekt realizowany jest przez Departament Innowacji Ministerstwa Zdrowia.
Wartość projektu ogółem: 99 589 028,57 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 99 589 028,57 zł

Wartość Grantu przyznana dla DDJ-MED: 95 352,78 zł
Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 95 352,78 zł

Zgłaszanie nieprawidłowości
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób:
• etyczny,
• jawny
• przejrzysty.

Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
• skorzystać z elektronicznego formularza za pośrednictwem strony internetowej https://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci
lub
• wysłać wiadomość na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.